Over de Kennisbank Sport en Bewegen

Welkom bij de Kennisbank Sport en Bewegen! 

Publicaties zijn vrijelijk te doorzoeken via de websites van:

 

Kennisbank Sport en Bewegen

Kennisbank Sport en Bewegen bevat publicaties op het brede terrein van sport en bewegen. Het gaat daarbij zowel op sport als doel, als sport als middel om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Door deze kennis te bundelen ontstaat een krachtige informatiebron waarmee het werkveld bediend wordt. De informatie wordt aan publiek beschikbaar gesteld via de websites van diverse organisaties. Deze unieke samenwerking stelt de organisaties in staat om relevante (verzamelde) kennis te bundelen en eenduidig te presenteren richting werkveld. Het zorgt voor efficiency en betere kwaliteit van de gevonden informatie.

Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut en de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) hebben hun krachten gebundeld en gezamenlijk de Kennisbank Sport en Bewegen ontwikkeld. Ook Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is daarbij aangesloten. Alle organisaties spannen zich in om kennis over sport en bewegen te ontwikkelen en te verspreiden naar het werkveld, ieder vanuit zijn eigen specifieke invalshoek en opdracht. Kenniscentrum Sport & Bewegen plaatst publicaties die relevant zijn voor de hele breedte van het werkveld. Mulier Instituut concentreert zich op onderzoekspublicaties (boeken, rapporten, artikelen) op het brede terrein van sport en bewegen. De KVLO richt zich primair op publicaties op het gebied van het bewegingsonderwijs en de relaties daarvan met buitenschoolse sport en bewegen.